Jag tar en för närvarande paus som trädgårdsarkitekt. Koncentrerar mig ett tag framöver på att arbeta mer med konsten. Titta gärna ändå på sidorna om trädgårdsdesign. Mvh, Camilla

ARBETSOMRÅDEN:

  • villaträdgård / bostadsgård
  • historisk trädgård
  • trädgårdsstyling
  • fastighetsförvaltare / kommun / företag
  • unik konst för trädgård

HISTORISK TRÄDGÅRD:

Jag erbjuder vård- och skötselplan samt gestaltningsförslag

 

Med hjälp av inventering, arkiv- och kartmaterial kan jag se vilken historisk stil som är lämplig att arbeta med vid restaurering, återskapande eller nygestaltning

 

TRÄDGÅRDSSTYLING
Jag stylar din trädgård, terass  och balkong och gör den attraktiv inför till exempel husförsäljning och fest.

 

Bilden till höger visar hur jag gjort om en balkong i centrala Göteborg. Jag fick i uppdrag av en stor dagstidning att visa vad man kan göra med en budget på 2000 kr

 

FASTIGHETSFÖRVALTARE / KOMMUN / FÖRETAG:

Jag stärker er profil genom att gestalta en vacker och funktionell utemiljö.

 

Jag har mångårig erfarenhet av helhetsansvar, gestaltning och skötsel av Residensträdgårdarna i Göteborg och Vänersborg

UNIK KONST FÖR TRÄDGÅRD:

Jag formger skulpturala objekt för trädgård, park och offentlig miljö.

 

Objekten fungerar som blickfång, rumsavdelare, sittplats och växtstöd. Ljussättning skapar en unik atmosfär året om.

 

Bilden intill visar några objekt i lackerad metall som jag gjort till Brännögatan i Göteborg