Sedan år 2000 har jag haft glädjen att rita trädgårdar för såväl privatpersoner som offentlig miljö.

I flera år ansvarade jag för Residensträdgårdarna i Göteborg och Vänersborg. Där ritade jag flera delar av trädgårdarna

Senaste offentliga uppdraget - en torgyta och en trappstegssockel till ett vattenkonstverk för Stenungsundshem.

 

Bilderna till vänster visar några av de miljöer jag ritat